poems

สีขาว

posted on 19 Mar 2011 21:58 by roundfinger in poems
ฉันคิดถึงสีขาว
ก่อนที่จะมีเรื่องราวใดใด
ฉันคิดย้อนกลับไปไกล
ก่อนที่ใครจะได้พบเจอกัน
 
ก่อนที่เราจะค้นพบ
ก่อนการสบตาระหว่างเธอและฉัน
ก่อนที่เท้าของเราจะเดินมาเพื่อสวนกัน
ทางเส้นนั้นเป็นสีขาว
 
ฉันคิดถึงวันก่อนนั้น
วันที่ชีวิตของฉันไร้เรื่องราว
ผ่านวันคืนอย่างว่างเปล่า
ไร้ความทรงจำ
ไร้สิ่งสวยงาม
ทว่า--ก็ไร้ความโศกเศร้าด้วยเช่นกัน
 
ฉันคิดถึงสีขาว
ก่อนที่เราจะร้องไห้
ก่อนที่เราจะเก็บไปฝัน
ก่อนที่เราจะได้จับมือกัน
ก่อนที่เราจะยิ้มให้กัน
ก่อนที่คำทักทายคำแรกถูกเอ่ยขึ้น
 
เธอจำได้ไหม
ตอนนั้นทุกอย่างเป็นสีขาว
รอเรื่องราวมาเติมลงไป
พื้นที่ว่างเปล่าไร้ความหมายใด
รอให้ใครมาให้ความหมายมัน
 
ตอนนั้นทุกสิ่งเป็นสีขาว
ไร้เรื่องราวเทาหรือดำ
ชมพูหวานหรือน้ำเงินเศร้า
สีขาว--เฝ้ารอการเริ่มต้น
 
เมื่อทุกสิ่งสิ้นสุดลงในวันนี้
ความว่างเปล่าปรากฎขึ้นตรงหน้าอีกครั้ง
ความว่างเปล่าปรากฎขึ้นในใจฉันอีกหน
แปลก--คราวนี้มันไม่เป็นสีขาว
 
ฉันคิดถึงสีขาว
เธอล่ะ, ที่รัก
กำลังคิดถึงสิ่งใด.